♥Duchovno♥Archanjeli a Anjeli♥

Upozorňujem mojích milých čitateľov,že nie som autorkou ani jedného článku ani obrázku všetko som prevzala a preložila z internetu.Autorkou som len tých článkov a obrázkov pod,ktorými sa podpíšem Ako autor Ludmila LPJ

sobota 15. februára 2020

Kazakhstan singer Dimash shookt China! The most amazing voice in the wor...

20 кг С ОДНОГО КУСТА ОГУРЦА ПОЛУЧИМ ПРИ ТАКОЙ ПОСАДКЕ

Zázračné ruky,ktoré uzdravujú.


Zázračné ruky ktoré uzdravujú


S objavom atómu sa ľudia dozvedeli, že hmota nie je iba celistvá a nedeliteľná, ale že každý z predmetov, ktoré nás obklopujú, od najmenšieho po najväčší, je tvorený atómami s nevnímateľným kmitaním, inak povedané energiou. Táto energia sa zhusťuje a súčasne je fluidná a uvoľňuje častice energie ktoré sa prejavujú v takých javoch ako je elektrina, tepelná energia, rádioaktivita… či magnetizmus.
Ľudské telo vydáva energiu ktorú sa niektorí naučili používať takým spôsobom, že mení v terapeutickom zmysle metabolizmus iných ľudí. Táto energia si vyžaduje, aby bola ovládaná a usmerňovaná. Objav tzv. ľudského magnetizmu a jeho použitia s cieľom uľaviť svojmu blížnemu zrejme spadá do úsvitu dejín ľudstva.
Niektoré egyptské reliéfy popisujú počiatky magnetizmu. Ukazujú pozície rúk magnetizéra ktoré sa používajú dodnes. Vo všetkých civilizáciách – v Indii, Peru, Španielsku – staršie ale i súčasné svedectvá sa zmieňujú o uzdraveniach spôsobených prikladaním rúk na choré miesto na tele. Avšak vzhľadom na to, že archeológovia nemajú prístup k širším súvislostiam, tvrdia že egyptské prívesky sú považované len za šperky, náušnice…
Cesta k vedeckému uznaniu
Podľa Mesmerovho učenia (Franz Anton Mesmer 1734 – 1815 Švajčiarsky lekár, praotec hypnózy, psychoterapie) obklopuje každého človeka aura – určité magnetické vlnenie, vyžarovanie. Po celý svoj život používal najrôznejšie postupy, aby dokázal magnetizmus ľudského tela. Vychádzal z toho, že choroba vzniká vtedy, ak je toto vyžarovanie u človeka porušené. Liečba má byť úspešná ak magnetizér dokáže preniesť prikladaním rúk na choré orgány svoje silné a zdravé vyžarovanie. Toto liečenie má viesť k celkovému posilneniu vitality.
Kritici ľudského magnetizmu hovoria o sugescii, o fenoméne psychosomatického pôsobenia. I keď sa tento jav na liečení určite podieľa – ako samozrejme v každej forme terapie – magnetizmus sa však ukazuje ako jav racionálny a konkrétny. Vychádza z postupných pozorovaní, ktoré umožnili fixovať jeho techniky, potvrdené svojou účinnosťou.
Eletromagnetické vysvetlenie magnetizmu? Možno… Komplexné pokusy uskutočnené bádateľmi z King’s College vo vedeckých podmienkach ukazujú, že magnetizmus by mal spočívať na účinku magnetitu. (Prirodzený kysličník železa s magnetickou vlastnosťou) Dvaja americký vedci, doktor Gould a doktor Kirschvink odhalili prítomnosť feromagnetitu v mozgu zvierat. (Kryštály kysličníka železa.)
Je v ľudskom mozgu feromagnetit? Túto teóriu presadzuje profesor Yves Rocard  – bývalý riaditeľ fyzikálnej laboratórie na Vysokej škole pre vzdelávanie stredoškolských profesorov, otca francúzskej atómovej bomby, vynálezca bytyskafu a teoretika radiestézie:
Je známe že krv obsahuje červené krvinky ktoré nesú mnoho hemoglobínu a ktorý kyselina dezoxyribonukleová (DNK) kryštalizuje na kremík a podivná vec, na feromagnetit. Je preukázané, že človek ho skladuje v malom množstve v určitých miestach tela, predovšetkým v nadočnicových oblúkoch, na šiji, v lakťoch, v dolných častí chrbtice, v kolenách, v pätách, v palcoch na nohách… Každý z nás má feromagnetit a kremík v tele. Avšak magnetizér má ruky plné feromagnetitu a mozog plný kremíku.
Pokus uskutočnený na magnetizérovi v roku 1986 pomocou protónového magnetometru umožnil upevniť túto hypotézu.
Je zistené, že sa magnetické pole zmenšuje keď sú ruky magnetizéra nalepené na sonde magnetometru. Naozaj je magnetit v prstoch tohoto magnetizéra, pretože, keď dá svoje ruky vodorovne na sondu, zníži zemské magnetické pole o 1,5 G, čo je hodnota ktorá sa mi zdá významná.
Yves Rocard
Dôležité je mať vlohy živené solídnou praxou a používať skutočné znalosti nie len zo zásad magnetizmu, ale tiež z ľudskej anatómie, patológie a fyziológie. Podľa Hectora Darvilla je pôvod magnetických síl trojaký: kozmický, elektrický a pochádzajúci od samotného magnetizéra. Stanovil tiež niekoľko morálnych zásad: magnetizér musí v prvom rade pociťovať skutočnú lásku k svojim blížnym, ľudstvu  a chorým ľudom. Musí byť citlivý a láskavý ale bez familiárnosti. Musí disponovať silnou morálnou a fyzickou energiou. Mal by mať správnu životosprávu a vedieť správne využívať techniky tohto magnetizmu.
Polož svoju ruku na bolesť a povedz, aby odišla.
Egyptský lekársky papyrus 1550 pred n. l.
Po tisícročiach muži a ženy pokladajú každý deň ruky na chorých, aby zmiernili ich bolesti. Každý človek má v sebe túto magnetickú energiu, ktorú je schopný za určitých okolností rozvíjať. Magnetizér by mohol pôsobiť ako doplnok k alopatickej liečbe, alebo v prípadoch kde  medicína konštatuje svoju nemohúcnosť.
Hoci zatiaľ nie je jednoznačne jasné ako tento fenomén presne funguje, mnoho vedcov doposiaľ rezervovaných k myšlienke ľudskej magnetickej sily, zostáva v rozpakoch pokiaľ ide o podstatu daného javu o ktorého opakovateľnosti za všetkých okolností nemôže byť pochýb.

Bruno Gröning - léčebná meditace, healing meditation

Ozajstné zázračné uzdravenie alebo sugescia

Možno ste už počuli o nejakom zázračnom uzdravení a neviete si ho vysvetliť. Anna Bohuslava Tomanová (1907 – 1957) bola od štyroch rokov ochrnutá. Vraj sa u nej prejavovala jasnovidnosť a dokázala na seba brať ochorenia druhých. Je považovaná za jedinú českú tzv. stigmatičku – na jej tele sa totiž pravidelne objavovali krvavé rany v miestach kde ich mal Ježiš po ukrižovaní. Príčinu tohto javu zatiaľ nikto racionálne nedokázal.
Samoliečiaca schopnosť tela
Takéto vyliečenie je samozrejme možné za predpokladu, že nie sú vážne porušené nervy a organizmus nie je príliš vyčerpaný.
Placebo efekt
Jedná sa o tzv. vieru v uzdravenie. Celkom úspešne sa tento efekt používa pri testovaní účinnosti liekov, keď sa jednej skupine pacientov podáva účinné liečivo, a druhej neúčinné. K uzdraveniu môže dojsť vďaka viere, keď si pacient myslí, že mu je podávaný účinný liek. Organizmus vďaka tomu zmobilizuje vlastné rezervy. Využíva sa najmä v psychiatrii, keď je veľká časť choroby psychogénna. Opäť sa teda jedná o to, ako pacient dôveruje danému typu liečby. Tento efekt  však môže byť dokonca v určitých prípadoch nebezpečný, pretože človek zrazu necíti bolesť takže začne robiť veci ktoré dovtedy robiť nemohol – napr. pri vysunutej platničke začne robiť pohyby, ktoré môžu byť nevhodné, takže si časom môže ešte viac ublížiť.
Duchovná energia
Podstatou tohto konceptu je myšlienka, že všetky útvary, všetky látky ktoré vidíme sú len rôzne formy energie. Vďaka tejto energii sú všetky veci živé, všetky vibrujú. Táto energia sa dá za určitých okolností používať na liečenie. Táto energia, ktorú nazval významný český parapsychológ Břetislav Kafka (1891 – 1967),  bioenergiou,  dokáže spôsobiť aj preukázateľnú zmenu v organizme. Mohla by mať súvis s tzv. magnetizmom. Telesný magnetizmus je podla parapsychológa Břetislava Kafky hmota veľmi riedka, asi osemkrát redšia než vodík. Možno ho umelo pomocou vôle v tele vyvolať, prebudiť. Tento telesný liečivý výpar tiež pomenoval názvom ,,elektrizmus“, pretože má približné vlastnosti elektriny. Opisoval, že sa jedná o určité žiarivé častice vymrštené z elektrónov, protónov, pozitrónov, neutrónov, telesného magnetizmu. Vďaka silnej vôli a väčšinou za pomoci rúk sa môže vyvinúť tzv. magnetický prúd a tak môže nastať prenos magnetickej energie na chorého. Podľa Břetislava Kafku príde dokonca čas, keď sa prenášanie magnetickej energie stane jedinečným liekom. Oponenti však namietajú a pokladajú otázku, či nepôsobí pri takomto liečení iba sugescia (psychologický proces ovplyvňovania, manipulovania) a či postupom času, ak sa sugescia vytratí, či nezačne mať pacient opäť zdravotné problémy.
Nemecký liečiteľ Bruno Gröning (1906 – 1959), uzdravoval davy ľudí tým, že stál na balkóne a rozprával im o Bohu. Keď pôsobil na zhromaždeniach obrovsky sa mu nafúkol krk. Bruno si to vysvetľoval tak, že to pôsobila tá energia ktorú vo veľkom množstve manifestoval ľudom, údajne sa v takej chvíli cítil veľmi dobre. Bol zastáncom reinkarnácie (znovuzrodenia) a karmy. Pri liečení sa považoval za transformátora duchovnej, božej energie ktorá je údajne všade okolo nás a človek sa ju musí naučiť správnym spôsobom tela a mysli prijímať do svojho tela. Pre vyliečenie bola potrebná viera. Bruno tiež zdôrazňuje, že neprišiel založiť nové náboženstvo, ale bez ohľadu na náboženské vyznanie obnoviť vzťah človeka k Bohu, čoho dôsledkom má byť  i telesné zdravie. Sú zdokumentované mnohé prípady vyliečenia, pamätníci o jeho liečení hovoria dodnes. Pacientov po liečení posielal za lekármi, aby si vyliečenie overovali. Za svoje liečenie nebral žiadne peniaze, žiadnym spôsobom sa neobohacoval. Napriek tomu mu jeho pôsobenie niektorí hodnostári zakazovali. On často hovoril, že ak mu nedovolia liečiť, tak vnútorne zhorí. Jeho slová sa bohužiaľ naplnili keď v roku 1959 zomrel na rakovinu žalúdka.  Dr. Bellanger po jeho operácii povedal: „Skaza v Brunovom tele je strašná, je to následok absolútneho vnútorného spálenia. Ako mohol tak dlho žiť, bez toho, aby trpel nepredstaviteľnými bolesťami, to je mi veľkou hádankou.„
Vyskúšajte si na sebe liečivú energiu. Posaďte sa, neopierajte sa, dlane položte na stehná dlaňami hore, (môžete zatvoriť oči) a nechajte na seba pôsobiť túto liečebnú meditáciu, ktorú je vhodné vykonávať dlhodobo každý deň, ráno o 9 a večer o 21 hodine, alebo kedykoľvek keď máte čas:

Čo ste asi nevedeliĽudia, známi tzv. duchovným liečením, veľakrát zomreli na rakovinu, prípadne na iné vážne zdravotné problémy. Dôvodom môže byť to, že vystavili samých seba nesprávnemu postupu takéhoto tzv. bioenergetického liečenia, alebo sa ich organizmus príliš vyčerpal.
Čo ste asi nevedeliĽudia, známi tzv. duchovným liečením, veľakrát zomreli na rakovinu, prípadne na iné vážne zdravotné problémy. Dôvodom môže byť to, že vystavili samých seba nesprávnemu postupu takéhoto tzv. bioenergetického liečenia, alebo sa ich organizmus príliš vyčerpal.

pondelok 2. septembra 2019

Môj Anjel Strážny.Prišla som do Francie k môjmu priateľovi.Žili sme spolu ja som vtedy bola neveriaca ale pokrstená Kresťanka katolíčka.Nejaký čas sme takto žili ako by neveriaci.Žili sme v Lyone.Po pol roku sme sa presťahovali do Perpignanu na juhu Francie,do Katalánska.Potom mi moja dcérka rozprávala o zjaveniach Panny Márie v Medžugorí.Povedala mi vtedy jednu vetu,ktorú si doteraz pamätám“Pannu Máriu treba aj poslúchať nie len o nej hovoriť.“Postupne som sa začala zaujímať o zjavenia .Boli už i knihy o meditáciach tak som aj to skúšala.Chodievala som každý deň za každého počasia na prechádzky s priateľom.Nevedela som reč tak som sama nemohla nikde chodiť.S priateľom sme sa dohovárali Esperantom.Cez Esperanto ma učil Francúzštinu.Raz mi povedal ja som celkom zabudol Esperanto.Odvtedy mi na Esperantské otázky odpovedal len Francúzštinou alebo pokrčil pleciami,že nerozumie.Tak ma prinútil rozprávať francúzsky ,teda to čo som vedela.Po nejakom čase som začala chodiť i sama von.Tak som len tak bezcielne túlavala mestom a keď som zbadala priateľa tak som za ním bežala,často som nemala šancu ho dobehnúť boleli ma kolená a on chodil rýchlo.Ale keď sa mi to podarilo boli sme obaja šťastní,posedeli sme si spolu v nejakej kaviarničke a vypili niečo ja som obľubovala „Diabomant“To je limonádfa s mátovým syrupom.

   Raz pri mojom potulovaní som sa ocitla pred otvorenou bránou bol vedľa nej panel s Pannou Máriou Lourdskou a otváracie hodiny kaplnky Panny Márie Lourdskej a knižnice pri nej.Nezdalo sa mi,že byBola kaplnka otvorená ale bola a tam sadela skuupina ľudí a modlili sa Ruženec.Tak som tam začala chodiť každý deň a modlili sme sa spolu.Bolo to veľmi účinné a dobré pre mňa ak pre iných.Modlievali sme sa za uzdravenie chorých a za zosnulých.Pani čo viedla ruženec bola veľmi citlitlivá osoba,keď nám čítala za koho sa modlíme a čo má tak jej oči zalievali slzy a modlievala sa za nás aj doma.Tam som sa potom spoznala s niekoľkými ženami a mužmi kamarátili sme sa a chodievala som s nimi aj na Sv.Omše.Potom sme chodievali aj na večeradlá a tam sme mali viacej času sa spoznať a porozprávať sa  aj s inými známimi.Tak sme sa raz rosprávali o Anjeloch Strážných.Tie ženy sa pýtali to isté čo som sa už i ja bola raz pýtala.Pýtala som sa Anjela strážneho ako sa volá onmi odpovedal“Filip“.Tak,že môj anjel strážný je Filip.Tie ženy tam hovorili rôzné mená ale iba môj bol Filip.Tak ho volám celý čas Svätý Filip.A včera keď som prepínala a hľadala niečo na čo sa dá dívať na telke tak tam bol fil Svätý Filim Neri.A tak teraz viem,že on už za svojho života bol Anjelom Strážným mnohým deťom ,chorým a chudonbným,ktorým pomáhal až do vysilenia.No nie je toto krásný zážitok?Teraz môjho Anjela strážneho milujem ešte oveľa viac.Ďakujem Ti môj milovaný Anjel Strážný, Svätý Filip,že ma tak dobre vedieš a strážiš.

streda 26. septembra 2018

KTO SI?

zdroj: takprosto.cc


Ježiš si váži staršej generácie!
Čo ťa viac popisuje?
Som plný / plná života!
Prežívam trápenie / samotu
Už nejako verím, ale ...
Som plný / plná života!
Možno patríš k tým šťastným, ktorí mali a majú dobrý život, si plný (plná) síl a raduješ sa zo svojho partnera, detí, vnúčat, pravnúčat. Vaše schopnosti i zdar idú z generácie na generáciu, nech to je intelektuálne kapacita, remeslo, športové či umelecké nadanie alebo láska k pôde a poľnohospodárstvo. Môžeš sa radovať z toho, že "dobré jablko nepadlo ďaleko od stromu" a že tvoj život aj rod sú v mnohých ohľadoch požehnané. Niečo v nás by pochopiteľne chcelo, aby to tak zostalo navždy, a napriek tomu rozum hovorí, že to tak úplne nie je možné, alebo že to nemôžeš plne zaistiť. Neduhy starobe sa môžu začať objavovať, tí naši "mladí" môžu robiť chyby aj veľké "kopance" a, koniec koncov, jednou z tohto sveta všetci odídeme.
Napriek tomu Pán Boh ponúka niečo, pomoc aj ochranu, ktoré idú aj nad tie naše najväčšie schopnosti. V Biblii nás uisťuje, že to On sám "všetko urobil krásne a v pravý čas, ľuďom dal do srdca i túžbu po večnosti" (Kazateľ 3:11). Určite je možné zveriť svoju dušu Bohu a získať istotu večného života s Ním - a zároveň mu zveriť všetky svoje drahé a blízkych ľudí, na ktorých nám toľko záleží (a pokojne aj dom, rodinnú firmu či statok). Boh sám nás uisťuje, že: "On má moc ochrániť to, čo som mu zveril, až do onoho dňa" (2 Timoteovi 1:12).
Jednou z najlepších a najrozumnejších vecí, ktoré v tejto situácii možno urobiť, je požiadať Ho o to. Možno máš malú vieru a pamätáš len niečo málo z lekcií náboženstva zo svojho detstva alebo z pár polnočných na Vianoce v kostole. Ale veľkému Bohu stačí aj malá viera z úprimného srdca. Skús mu, prosím, vyznať napr. Túto modlitbu s vedomím, že iba vierou (a dôverou) v Ježiša Krista ako Božieho Syna človek získava večný život a všetky požehnania, ktoré sú v Ňom pre nás pripravená:"Pane Bože, ďakujem ti za všetky dobro, ktoré v živote postretlo mňa i moju rodinu. Kde sme chybovali a hrešili, odpusť mi, odpusť nám, prosím. Veľmi by som si prial, aby to požehnanie, ktoré máme, pokračovalo po celý môj život - a tiež v ďalších generáciách. Preto ťa prosím, Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, príď a vládni v mojom živote aj nad mojou rodinou ako skutočný Pán a Spasiteľ, dávaj sa nám všetkým poznávať, doprajte nám život v zdraví as dobrou myslí, ochraňuj nás, rozmnožuj svoje požehnanie v každej ďalšiu generáciu a daruj mne i mojim potomkom vzťah s tebou aj večný život, aby sme raz mohli byť všetci šťastne na večnosti spolu s tebou. Ďakujem ti a tak ako viem verím, že vstupuješ do môjho života. Amen. "
Povedal / a si teraz tieto slová Bohu a prijal / a tak Ježiša do svojho života?
AK ÁNO, KLIKNI SEM.
Každá cesta začína len obyčajným vykročením, a aj z malého začiatku môže vyrásť veľké dielo po mnoho generácií. Pán Boh pozná naše želanie aj obavy a vypočúva úprimné prosby za nás aj našich blízkych. Preto mu môžeme v jednej zásadnej modlitbe zveriť seba i všetko, čo máme, a potom sa pokojne každý deň krátko modliť aj ďakovať za tie našich blízkych, aj tých, ktorí v neho ešte vôbec neveria. Boh bude na tvoje modlitby odpovedať - a mnohokrát sa stane, že tí raz veľmi poďakujú!

Má na vás niekto negatívny vplyv,

Má na vás niekto negatívny vplyv,
či vás hovára  a vy o tom ani neviete? Takto sa to dozviete. FUNGUJE TO NA 100 Percent
Na svete sa nachádza mnoho nešťastných ľudí, ktorí sa svojím životom neuberajú tým správnym smerom. Nepracujú na svojom šťastí a radšej závidia tým úspešnejším alebo sa im dokonca pokúsia ublížiť.

Toto je spôsob, podľa ktorého sa dozviete, či sa toto nešťastie netýka aj vás.
Potrebujete:
 • Pohár
 • Vodu
 • 2 zápalky
Overenie:
 1. Pred tým ako začnete, zrelaxujte sa a vneste do seba pokoj. Spýtajte sa: „Sú vo mne stopy cudzorodej sily?”.
 1. Držte zápalku vo vzdialenosti približne 4-5 cm od povrchu vody v pohári presne v strede.
 1. Zatvorte oči a položte si rovnakú otázku. Nechajte zápalku spadnúť do vody.
 1. Po tom, ako sa hodená zápalka prestane pohybovať, zopakujte celý proces ešte raz.
Zápalky zaujmú určitú pozíciu, z ktorej sa dá určiť, či sa aj vo vás nachádza zlá energia. Často sú to tri základne rozmiestnenia – nedostatočný kontakt medzi nimi, dotyk alebo prekríženie. Každá z tejto kombinácie so sebou nesie špecifickú informáciu.
Najlepší je pre vás ten prípad, kedy sa zápalky vôbec nedotýkajú. Táto pozícia hovorí, že vaša vnútorná energia nie je nijako ovplyvňovaná vonkajšou mocou a starosti či bolesti majú čisto iba fyzický charakter. Ak máte nejakým spôsobom podlomené zdravie, je potrebné užívať lieky, piť bylinkové čaje a venovať sa fyzickej aktivite.
Dotyk zápaliek znamená, že ste pod vplyvom energie alebo sa na vás niekto uhrančivo pozrel. Mohli ste k tomu prísť vo verejnej doprave, počas hádky s rodinou či priateľmi, pri státí v dlhej rade plnej nervóznych ľudí a v podobných situáciách.
Prekríženie zápaliek hovorí o úmyselnom vyvolaní poškodenia. Miesto dotyku a prekríženia zápaliek vám naznačí energetické centrum, ktoré sa podrobilo najintenzívnejšiemu útoku zo strany nepriateľa. Na určenie tohto stredu je potrebné si vizuálne rozdeliť jednu zápalku na 6 častí a pozrieť sa, ktorá časť zápalky sa svojím koncom dotýka druhej (celej) zápalky.
Vonkajšia sila sa v tomto prípade odráža na vrchnej zápalke a úroveň poškodenia sa ukáže na zápalke, ktorá je položená pod ňou.
Úrovne vplyvu
 1. Úroveň
Ide o poruchu energetického centra vitality. Niekto sa snaží okradnúť vás o túžbu žiť. Čo sa týka vašich vnútorných orgánov, môžu byť napadnuté reprodukčné orgány a obličky.
 1. Úroveň
Tu už hovoríme o napadnutí centra sexuálneho styku. V tele sa toto zasiahnutie prejavuje v zlej funkcii hrubého čreva, pohlavných orgánov, močového mechúra a cievach dolných končatín.
 1. Úroveň
Vplýva na vaše postavenie v spoločnosti. Niekto sa snaží zničiť vašu autoritu, zakázať vám kontaktovať sa s druhými ľuďmi a radšej vás nechávajú osamote. Pri zasiahnutí tohto centra, sa často objavujú žalúdočné vredy, ochorenie pečene, žlčníka, tenkého čreva alebo pankreasu.
 1. Úroveň
Táto úroveň sa týka srdcového centra a vplýva aj na svet lásky. Jedná sa o zničenie rovnováhy vo vašom živote a chápania sveta. Človek sa nedokáže tešiť zo života, nedarí sa mu správne vybrať si partnera či priateľov a podpory od ostatných sa nedočká. V oblasti zdravia je ohrozené srdce, kardiovaskulárny systém a znížená imunitná funkcia.
 1. Úroveň
Ste človek, ktorý je imúnny voči vonkajším vplyvom a nepotrebujete vedieť všetko, čo sa na tomto svete udeje. Môžete trpieť ochorením pľúc, priedušiek, hltana alebo štítnej žľazy.
 1. Úroveň
Niekto cudzí sa snaží do vášho podvedomia vložiť svoj spôsob zmýšľania a plán na plnenie cieľov. Všetky vaše sily sú zbytočné a vaša snaha vychádza na zmar. V oblasti zdravia môže trpieť váš mozog a miecha, celkový nervový systém, regulácia hormonálneho metabolizmu a metabolizmu látok.
Vďaka tejto metóde zistíte, či vo vašom živote existujú ľudia, ktorí vám dokážu pokaziť nažívanie na planéte. Veľmi často sa nám totiž stávajú nepríjemné situácie a zažívame ťažké obdobia, ktoré ani nezávisia od našich činov či pasivity.
Prajeme vám, aby ste nikdy neboli bol vplyvom iných ľudí, ktorí budú s radosťou kontrolovať váš život!
zdroj: takprosto.cc

sobota 7. júla 2018

Bytosti prírody

https://www.knihykazda.cz/recenze-mendel

BYTOSTI PRÍRODY NÁS volajú o pomoc

Naši predkovia odpradávna rozprávali príbehy o rusalkách, hastrmanoch, škriatkoch a vílach. O ich existencii sa písalo a hovorilo vo všetkých kultúrach a na všetkých kontinentoch po celé tisícročia. To len naše hlúpučká mladá "moderná" spoločnosť zavrhla všetky tieto príbehy a odkazy ako rozprávky pre deti a prestala im celkom venovať pozornosť. Keď sa ale rozhliadneme okolo, tak to podľa toho tak tak vyzerá ...


Ľudia sa asi toľko bráni veriť na tieto prírodné "nadprirodzené" bytosti, pretože si možno neuvedomujú, že aj keď sa v rozprávkach zjavujú tieto bytosti vždy fyzicky, v skutočnosti žijú v astrálnom svete, teda v tom neviditeľnom. V starých časoch, keď ľudia žili v úzkom spojení s prírodou, bolo pomerne časté, že bol niekto jasnovidný, mal teda otvorené tretie oko a videl aj svet, ktorý je fyzickému oku skrytý. Ľudia všeobecne uznávali existenciu prírodných bytostí, prosili ich o pomoc, uctievali ich a žili s nimi v mieri a v harmónii. Vedeli, že tieto bytosti sú rovnako ako anjeli stvorení Bohom a čerpajú z nekonečnej múdrosti univerza, a preto ľuďom môžu v mnohom pomôcť a poradiť. V mystike a mágii bolo vždy známe, že existujú rôzne astrálne bytosti. Tým, o ktorých tu hovorím, sa hovorí elementálové, pretože podliehajú vždy jednému živlu. Ale v rámci každého živlu existuje ešte veľa rôznych skupín a druhov daných bytostí. Všetci poznáme rusalky a vodníkov, ktorí patria vode, škriatkov a víly, ktorí patria krajine, existujú ohniví duchovia, ktorým sa hovorí salamandry, ktorí sa objavujú, kdekoľvek sa objaví oheň, primárne žijú okolo sopiek a v tej časti Zeme, kde je vriacej láva . Vzdušné bytosti sú vraj zo všetkých nejplašší, preto sa vždy ľuďom skôr vyhýbali a nie je o nich toľko zmienok. Klasickým mytologickým príkladom v našich krajinách je meluzína. Všetky tieto bytosti majú svoje špecifické úlohy, ktoré od čias, kedy vznikla Zem, plní. Lenže za posledné desaťročia došlo vďaka nám k tak drastickým zmenám na planéte, že tie tieto bytosti trpia a úpenlivo volajú o pomoc s varovaním, že ak niečo urýchlene nezmeníme, zničíme ich aj seba.


Margot Ruis je vzdelaná a múdra žena z Rakúska, ktorá sa vždy venovala spiritualite. V mladosti sa jej po jednom šamanskom kurze nečakane otvoril duchovný zrak a začali sa jej zjavovať prírodné bytosti, začali s ňou komunikovať. Na jednom z takýchto kurzov spoznala svojho muža, ktorý dostal rovnaký dar a tak ako ona začal bytosti vidieť. Margot vo svojej knihe opisuje, ako sa zo začiatku s Gerhardom uisťovali, že obaja vidia to isté a že nemajú halucinácie. Spoločne začali tráviť čoraz viac času v prírode a fascinovaní spoznávali tento tajomný svet a jeho obyvateľov. Postupne začali organizovať v Rakúsku male  kurzy, na ktorých ľudí učili, ako fungujú prírodné bytosti, ako sa k nim máme správať a ako sa môžeme pokúsiť je začať vnímať. Po niekoľkých rokoch napísala Margot na žiadosť svojich neviditeľných priateľov knihu, v ktorej opisuje svoje zážitky a to, čo ju prírodné bytosti naučili a prezradili. Táto kniha sa volá Bytosti prírody (v predchádzajúcom vydaní a v nemeckom origináli má ešte podtitulok: Stretnutie s priateľmi človeka) Kniha je veľmi sympatická tým, že autorka hovorí výlučne o svojich zážitkoch. Neteoretizuje, neodovzdáva znalosti, ktoré vyčítala z kníh, ale rozpráva svoje vlastné zažité príbehy. Kniha je písaná proste a jednoducho, a napriek tomu je jej obsah tak fascinujúce. V dnešnej záplave rádoby ezoterických kníh je táto kniha tichú nenápadnú perlou, ktorá schovaná vo svojej mušli čaká na to, až bude objavená tými, ktorí naozaj hľadajú a chcú spoznať našu matku Zem, a tým tiež sami seba. Autorka je očividne skromná a žije to, o čom káže. Preto možno jej dve knihy zatiaľ nezískali taký ohlas, aký by si zaslúžili, pretože za ňou nestojí tím marketingových špecialistov, ktorí by jej knihy tlačili na knižné pulty a snažili sa z nich s vidinou vysokých čísel urobiť bestsellery. Napriek tomu si jej knihy úplne zaslúži, aby sa bestsellermi stali!


Keď si prečítate Bytosti prírody, získate úplne iný pohľad na prírodu. Pochopíte veľa vecí a súvislostí, ktoré naraz budú dávať dokonalý zmysel. Uvedomíte si, ako zraniteľná a krehká je príroda, a vypočujete si mnoho osobných odkazov a svedectvo od stromových DEV, vodných dievčatiek či dôležitých veľkých elfov, ktoré raz a navždy zmení vaše cítenie. Kniha je tiež plná praktických rád a tipov, čo môžeme urobiť pre prírodu vo svojom bezprostrednom okolí, ako ju môžeme požiadať o uzdravenie, čím môžeme urobiť radosť rôznym bytostiam a ako im môžeme svojimi myšlienkami a vyžarovaním pomôcť v ich dnes neľahkom úlohy udržať prírodu zdravú a fungujúce.


Margot nedávno, po mnohých rokoch, vydala ešte druhú knihu, ktorá sa volá Bytosti prírody a liečenie Zeme. V tejto knihe rozpráva opäť príbehy zo svojich mnohých ciest po celom svete, ale bohužiaľ tiež porovnáva, čo všetko sa zmenilo (k horšiemu!) Od doby, keď napísala svoju prvú knihu. Kniha je znovu plná svedectvo a posolstvá od prírodných bytostí, ktorá už tentokrát majú alarmujúce charakter. Zosobné skúsenosti môžem všetkým poradiť, že je najskôr potrebné prečítať si prvú knihu, pretože druhá kniha na ňu síce nepriamo, ale napriek tomu navazuje.Když som na konci leta 2013 objavil jej prvú knihu a začal o nej hovoriť svojim priateľom, vzápätí som so smútkom zistil , že sú k dostaniu už len posledná výtlačky. Ľudia, ktorým som písal a knihu odporúčal, mi odpisovali, že už nie je k dostaniu. Bolo mi to ľúto, pretože po niekoľkých rokoch som natrafil na takú perlu a chcel som sa o ňu so všetkými podeliť, ale nemohol som, lebo prečo by som ľuďom rozprával o knihe, ktorú si nemôžu kúpiť.
Modlil som sa a prosil, aby kniha znovu vyšla. Vďaka pomoci Vyššej moci a niekoľkých ochotných a dobrosrdečných ľudí sa našiel človek, ktorý knihu na mojej naliehanie znova vydal. A ja mám dnes ohromnú radosť z toho, že vám môžem písať tento text a rovno pripojiť odkaz na jeho stránky, kde si knihu môžete objednať. Bolo mi povedané, že kniha zatiaľ nie je v distribúcii a vydavateľ zatiaľ len rokuje s kníhkupci. Ako vidíte, kvalitné diela nemajú ľahké začiatky a zatiaľ čo sú billboardy a metra často plné upútaviek na bezduché komerčné zlátaniny, kniha o prírode a jej bytostiach, ktorá nevonia rýchlym ziskom ani nesľubuje nejakú senzáciu, zaujíma, kým sa nestane naozaj slávnou, len málokoho. O to viac ale u mňa rastie na cene. Je to dielo, ktoré si nevynucuje svoju pozornosť, ale ticho sedí a čaká, až bude objeveno.
Díky úžasnému svedectvo Lorny Byrne sme mali možnosť nahliadnuť do sveta anjelov. Lenže Boh stvoril mnoho bytostí, a zatiaľ čo anjeli pomáhajú ľuďom, sú bytosti prírody poverené ochranou prírody. Človek, pretože je stvorený podľa obrazu Božieho, stojí svojou podstatou nad anjelmi aj živlovým bytosťami. Sila jeho myšlienok, slov a činov môže túto planétu zachrániť alebo zničit.Vás všetkých, ktorí máte radi prírodu a žijete duchovným životom, prosím, aby ste si prečítali túto knihu a pomohli ju rozšíriť medzi čo najviac ľudí a tiež detí a mladých ľudí. Čím viac ľudí si uvedomí, aký zázrak je príroda a ako fascinujúce tajomstvo v sebe skrýva, tým viac sa pozdvihne všeobecné povedomie a uvedomenie a tým rýchlejšie snáď odvrátime desivú budúcnosť, ku ktorej sa dnešným prístupom k prírode blížíme.
https://www.knihykazda.cz/bytosti-prirody

zaujalo aj  https://www.astrohled.cz/clanky/prirodni-bytosti-8211-naucte-se-mluvit-s-vilami-a-skritky/


http://lumenn.blog.cz/0901/elfove-a-vily

pondelok 23. apríla 2018

Kto je Satan
Kto je Satan Eric PEREZ 02/15/2015 Kto je Satan 2015-04-06T09:? 26: 46 + 00: 00Angéologie a démonológia, duchovné bytosti (anjeli a démoni)
Viera ľudí o Satanovi sa pohybuje od zjednodušujúceho po abstraktné: malý červený človek s rohmi, ktorí sedia na vašom ramene a tlačia vás, aby ste hrešili k výrazu používanému na popis personifikácie zla. Biblia však dáva jasný opis toho, kto je Satan a ako ovplyvňuje náš život. Jednoducho povedané, Biblia definuje Satan ako anjelskú bytosť zbavený svojho miesta na oblohe za hriech a teraz je diametrálne k Bohu, robí všetko, čo je v jej silách, aby zvrhnúť Božie zámery pre ľudstvo.

Satan bol stvorený ako svätý anjel. Izaiáš 14/12 dáva Satanovi názov Shining Star, pravdepodobne pred jeho pádom. Ezechiel 28 / 12-14 opisuje Satana pôvodne vytvoreného ako Cherub a zrejme najvyšší z anjelov. Ale pred svojou pozíciou a krásou sa stal arogantným a želal si sedieť na tróne a byť ako Boh:

"Povedal si vo svojom srdci:" Vystúpim do neba, zdvihnem trón nad božské hviezdy. Sedím ako kráľ na hore zhromaždenia bohov, na hraniciach severu. Vystúpim na vrchol oblakov, budem podobný Najvyššiemu "(Izaiáš 14: 13-14)

"Vy ste boli spravodliví vo svojich cestách, odo dňa, keď ste boli stvorení do doby, keď sa vo vás našla neprávosť" (Ezechiel 28/15)

"Nech je to nedávny obrátený, aby nebol oslepený pýchou a spadal pod rovnaké odsúdenie ako diabol" (1 Timoteovi 3/6).

Pýcha Satana ho priviedla k jeho pádom. Všimnite si jeho výrazy: "Budem stúpať, budem stúpať, sedím, vystúpim a budem ..." v Izaiášovi 14: 13-14. Kvôli svojmu hriechu, Boh zvrhol satana z neba.

Satan sa stal vládcom tohto sveta (ktorý funguje ďaleko od Boha), ako knieža moci vzduchu:

"Teraz sa uskutoční úsudok tohto sveta. Áno, teraz vládca tohto sveta bude vylúčený. "(Ján 12/31)

"V ňom boh tohto veku oslepil, takže nie sú vidieť žiariace sláve evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Božím" (2 Kor 4/4 )

"Týmito činmi prispôsobujete svoj život spôsobu života tohto sveta a budete nasledovať vodcu zlých duchovných síl, toho ducha, ktorý teraz koná v mužoch, ktorí sa protíví  Bohu " (Efezským 2/2).

On je žalobca (Apocalypse 12/10), pokušiteľ (Matthew 4: 3; 1 Thessalonians 3: 5) a podvodníkom (Genesis 3, 2 Corinthians 4: 4; Apokalypsa 20: 3) Jeho veľmi meno znamená protivníka alebo "ten, kto sa bráni". Iné meno pre Satana, diabla, znamená "pomluvač".


Hoci je odliaty z neba, stále sa snaží pozdvihnúť svoj trón nad Boží. Falzifikuje všetko, čo Boh robí, dúfať, že zvíťazí v uctievaní sveta a podnecuje odpor voči Božiemu kráľovstvu. Satan je primárny pôvod, ktorý je za všetkým falošným uctievaním alebo falošným náboženstvom sveta. Satan urobí čokoľvek a všetko, čo je v jeho moci, aby sa postavil proti Bohu a tým, ktorí nasledujú Boha. Avšak, Satanov osud je utesnený večnosť v ohnivom jazere (20/10 Apokalypsa: "Potom diabol, ktorý oklamal nich bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry: tam sa pripojil k beštiu a falošní prorok a oni budú trpieť trápením, deň a noc, na večnosť ").

Odkaz


Celému svetu by som odkázal, nerobte si starosti vôbec s ničím.
Pamätajte, nie ste tu náhodou, ale z vôle Najvyššieho Bytia. 
Táto forma je iba kostým, na chvíľu, ktorý musíte nosiť. 

Ale ten, kto je za tým kostýmom, ten je večný, múdry, plný radosti a úplný. 
Toto musíte vedieť. 
Keď toto viete a veríte tomu, ste oslobodení od všetkých starostí a trápenia. 

Tento svet je plný lásky. 

A vaše Bytie je tak plné lásky, plné pokoja. 
Nemusíte nikam chodiť, aby ste našli pokoj. 
Pretože je tam, kde ste. 
Keď poviete "ja", skutočný význam "ja" je radosť. 
Je to šťastie, je to život, a tiež pozorovanie života. 

Tešte sa zo všetkého, čo príde, ale s ničím sa netrápte.
Buďte len šťastní, šťastní, šťastní. 
A čokoľvek sa v živote stane, konečný záver je:
Všetko je v poriadku. Namieste


Mooji